Russian
English
ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ
ԾՐԱԳՐԵՐ
ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ
ԳՐԱՆՑՎԵԼ ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ
ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ
ՖՈՏՈԱՐԽԻՎ

   
 
24.06.2016

Դեպքերի ուսումնասիրության ներկայացում

2016թ. հունիսի 30-ին կկայանա «ՔՀԿ-ների ներգրավումը Հայաստանում քաղաքականության մշակման գործում. դեպքերի ուսումնասիրություն» զեկույցի շնորհանդեսը: 

Զեկույցը հինգ դեպքերի վերլուծության միջոցով անդրադառնում է Հայաստանում հանրային քաղաքականության մշակման գործում ՔՀԿ-ների մասնակցության փորձին:  Այն նկարագրում է շահերի պաշտպանության այն գործիքակազմը, որը ֆորմալ և ոչ ֆորմալ խմբերի կողմից կիրառվել է բնապահպանական, սոցիալական, առողջապահական, իրավական և այլ ոլորտներում որևէ օրենքի կամ որոշման ընդունման, փոփոխման կամ կասեցման նպատակով:


 
  ամբողջությամբ >>

 
 
10.03.2016

Հանրային քաղաքականության կրթաթոշակներ 2016

ԲՀՀ-Հայաստանը հայտարարում է «Հանրային քաղաքականության կրթաթոշակներ» նախաձեռնության մեկնարկի մասին, որն ուղղված է աջակցելու կրտսեր և ավագ հետազոտողներին, ովքեր պատրաստակամ են իրականացնել լայնածավալ և առաջադեմ ուսումնասիրություններ հանրային քաղաքականության տարբեր բնագավառներում` բացահայտելու բաց հասարակության առջև ծառացած առավել հրատապ մարտահրավերները և մշակելու կիրառական լուծումներ:


 
  ամբողջությամբ >>

 
ամբողջությամբ >>  
Email
Map